Brněnská nádraží

V průběhu staletí v Brně vzniklo na dvě desítky nádraží, některá z nich byla postupem času zrušena, změnila polohu či význam, některá možná čeká v dohledné době obnova. Následující seznam brněnských nádraží uvádí podrobnosti o každém z nich, společně s proklikem na vlastní stránku věnovanou každé stanici či zastávce. Skrze odkazy se lze rovněž dostat na přehled vleček.
Obrázek Současný název Starší a neoficiální názvy Popis

Současná nádraží

Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží Brno horní nádraží Největší a nejznámější brněnská stanice slouží pouze pro osobní dopravu a to již od roku 1838.
Brno-Židenice. Brno-Židenice Brno-Židenice zastávka, Schimitz Haltestelle Společně s Královým Polem kandidát na druhou nejvýznamnější brněnskou stanici z pohledu osobní dopravy. Přes židenické nádraží projíždí vlaky ze čtyř železničních tratí mířících do Brna, přičemž u dvou z nich jde o úvraťové jízdy. V minulosti byl význam nádraží podtržen blízkostí průmyslového podniku Zbrojovka Brno, do něhož vede ze stanice vlečka. Druhou vlečkou vycházející z Židenic je Svitavská pobřežní dráha, která oficiálně nese status celostátní dráhy.
Brno-Královo Pole. Brno-Královo Pole Královo Pole, Königsfeld Po hlavním nádraží jediná brněnská stanice, v níž pravidelně a tradičně zastavují rychlíky. Přestože přes Královo Pole prochází jediná trať (Brno - Havlíčkův Brod), jde o druhou nejfrekventovanější trasu z pohledu osobní dopravy a významnou trasu dopravy nákladní. Dobré napojení na MHD i automobilovou dopravu a poloha v hustě osídlené severní části Brna činí z královopolského nádraží velmi frekventovanou stanici.
Brno-Slatina. Brno-Slatina Slatina, Slatina u Brna, Latein Bezesporu nejzapadlejší brněnská stanice leží daleko od středu města i k němu vedoucích rušných cest. Většina obyvatel ani neví, že stanice existuje, ukrytá na Vlárské dráze mezi továrními areály nedaleko letiště. Z nádraží ve Slatině odbočuje nejvíc vleček v celém Brně, přestože pro osobní ani nákladní dopravu nemá sama stanice zásadní význam. Před lety jsem zde zažil téměř kouzelný zážitek, když mě výpravčí pozval na celý večer do kanceláře a daroval mně bednu lepenkových jízdenek.
Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice Heršpice Horní, Ober Gerspitz Ze stanice odbočuje 0,9 km dlouhá vlečka do společnosti Ferona, na kterou v minulosti navazovala 0,8 km dlouhá vlečka do Kohnovy cihelny.
Brno-Chrlice. Brno-Chrlice Chrlice, Chrlice-Tuřany, Chirlitz Zatím poslední stanice, která získala do názvu slovo Brno (v roce 2003) je sice na katastru města Brna již řadu let, provozovatel však dlouho váhal s přejmenováním. Ze stanice odbočují dvě vlečky.
Brno-Řečkovice. Brno-Řečkovice Řečkovice, Retschkowitz  
Brno Černovice. Brno-Černovice Brno Černovice přechod, Brünn Tschernowitz Übergang Bezesporu nejzapadlejší a nejméně používané brněnské nádraží tone v zelené oáze uprostřed města, spojené s ulicí pouze velkolepým kamenným schodištěm, o kterém většina kolemjdoucích ani netuší kam vede. Samotná budova trpí pod sprostým násilím sprejerů vůči bezbranné zastávce kdysi snad s náznaky kubistického stylu. Černovice jsou jediné nádraží v Brně bez moderní modré cedule s názvem.
Brno Lesná. Brno-Lesná   Nejmladší brněnská železniční zastávka byla otevírána naněkolikrát. Předposlední otevření v 60. ani 90. letech 20. století se neuskutečnilo, a tak byla zastávka pod stejnojmenným panelákovým sídlištěm definitivně otevřena až v roce 2006.
Brno dolní nádraží. Brno dolní nádraží Brno Rosické nádraží V současnosti pouze nákladové nádraží umístěné v hůře dostupné oblasti na pomezí Heršpic a Komárova sloužilo v minulosti jak osobní dopravě, tak také jako depo a seřazovací stanice. Z dolního nádraží odbočují vlečky na výstaviště, do slévárny a na šrotiště.
Brno-Maloměřice. Brno-Maloměřice    
Brno jih. Brno jih   Nejméně známé brněnské nádraží na většině map ani nenajdeme. Od města jej dělí neprostupná bariéra dálnice a přijet je sem možné jen po kolejích nebo ohromnou oklikou. Z opuštěného a ospalého nádraží, jehož význam nadále klesá, někdo odstranil dokonce ceduli; v budově ovšem stále sedí výpravčí a řídí dopravu…

Zaniklá nádraží

  Brno-Zábrdovice Zábrdovice, Obrowitz  
  Brno-Husovice   Nejprve zastávka a po znovuotevření výhybna na „Staré Tišnovce“ nad Tišnovskou ulicí je od roku 1962 kompletně zrušena. Název Husovice byl později zamýšlen také pro současnou zastávku Brno-Lesná, jejíž vybudování bylo odkládáno půl století.
  Brno-Obřany Obřany, Oberse  
Holásky. Holásky Holasek Zastávka Holásky ve stejnojmenné brněnské čtvrti na trati Brno - Přerov (300) byla fakticky zrušena v roce 1976 v souvislosti s vysokým vytížením jednokolejné trati a zlepšením MHD v této části města. Nástupiště je sneseno, z bývalé čekárny a pokladny pro prodej jízdenek je v současnosti soukromý rodinný dům (charaktersitické střecha s převisem kryjícím prostor pro čekání na vlak však na domě zůstává dodnes).
Brněnské Ivanovice. Brněnské Ivanovice Vejvanovice, Nennowitz Železniční zastávka Brněnské Ivanovice se nacházela na trati Brno - Přerov (300) za přejezdem (směrem od Brna) s Kaštanovou ulicí (silnice II/380). Zrušena byla v 60. letech 20. století, s její obnovou počítají některé projekty zdvojkolejnění tratě.
  Brno-Lískovec Lískovec-Vostopovice, Lískovec u Brna, Leskau  
  Židenice Schimitz Původní dolní neboli nákladní židenické nádraží bylo situováno do hrotu mezi Židenickou spojkou vedoucí ze současně stanice Brno-Židenice do Černovic a tratí na hlavní nádraží. Niveleta kolejí byla o několik metrů nižší, na úrovni paty náspů dnešních drah. Osobní zastávka Brno-Židenice na místě dnešního nádraží byla otevřena později, v roce 1889. Po několika přestavbách se do dnešních dnů nedochovalo z nákladního nádraží prakticky nic.
Bývalá stanice Brno-Černovice. Brno-Černovice Černovice, Tschernowitz Původní výchozí stanice místní dráhy do Líšně se nacházela pod současnou odbočkou Brno-Černovice odbočka asi 350 m východně od současné černovické železniční zastávky. V roce 1942 byla místní dráha změněna v tramvajovou trať a nádraží přestalo sloužit svému účelu. Jako chráněná technická památka stojí výpravní budova na Olomoucké ulici dodnes.
Nádraží Líšeň. Líšeň Lösch Bývalé koncové nádraží místní dráhy Brno - Líšeň dnes leží také na území města. Po složité historii, kdy se z dráhy stala tramvajová trať a nakonec ruina (2014), slouží dnes budova jako obytný dům.
Železniční stanice Královo Pole. Brno-Královo Pole Královo Pole Původní stanice Královo Pole (později Brno-Královo Pole) se nacházela asi 650 m zhruba jižním směrem od současného nádraží Brno-Královo Pole. Stanice byla vybudována v roce 1885 na dráze Brno - Tišnov a po zprovoznění Nové Tišnovky přes Brno se ocitla na slepé větvi původní Staré Tišnovky, jako samostatný obvod stanice sloužící zejména pro obsluhu vleček do Královopolské strojírny a teplárny (původně také vlečky do vojenských skladů na Štefánikově ulici).
Brno-Řečkovice Řečkovice Původní stanice v Řečkovicích se nacházela o 300 m severněji oproti současné zastávce Brno-Řečkovice. Staniční budova se dochovala a v roce 2016 slouží jako soukromý rodinný dům.
Železniční zastávka Jehnice. Jehnice Jehnitz  
  Přízřenice    

Zdroje

  1. Kotrman, J. et al. 160 let Železnice v Brně. České dráhy, s. o.: 1999; Vol. 1.
 
Článek ze dne 1. 5. 2014 byl naposledy upraven dne 7. 1. 2017 a zobrazen celkem 9909×, naposledy dne 23. 5. 2018 v 2:17.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Brno
Brno
Druhé největší české město je nejen mým rodištěm a bydlištěm, ale také zajímavým centrem průmyslu a školství s bohatou historií, která se promítá do ducha mě…
Brno-Slatina (žst)
Brno-Slatina (žst)
Název stanice: Brno-Slatina Číslo stanice: 333658 Zkratka: BNO SL Kilometrická poloha: 6,105 …
Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka (odbočka)
Brno-Židenice (žst)
Popis Společně s Královým Polem kandidát na druhou nejvýznamnější brněnskou stanici z pohledu osobní dopravy. Přes židenické nádraží projíždí vlaky ze čtyř …
Vlečka Brno dolní nádraží - skladový areál
Železniční uzel Brno
Brněnský železniční uzel se postupně zamotává od konce roku 1838, kdy z Rajhradu přijel na brněnské nádraží první vlak. Ono původní nádraží bylo po 18 lete…
Brno-Černovice (žzast)
Brno-Černovice (žzast)
Název zastávky: Brno-Černovice Číslo zastávky: 333856 Zkratka: BNO CE Kilometrická poloha: 5,27…
Brno hlavní nádraží (žst)
Brno hlavní nádraží (žst)
Název stanice: Brno hlavní nádraží Číslo stanice: 332957 Zkratka: BNO HN Kilometrická poloha: 1…
Brno dolní nádraží (žst)
Brno dolní nádraží (žst)
Název stanice: Brno dolní nádraží Číslo stanice: 380154 Zkratka: BNO DN Kilometrická poloha: 2,…
Brno-Zábrdovice (žst)
Brno-Zábrdovice (žst)
Pozůstatky výsypek na uhlí na západní straně bývalého kolejiště. Popis Bývalá stanice v brněnské čtvrti Zábrdovice (otevřena …
Brno-Černovice (žst)
Brno-Černovice (žst)
Název Brno-Černovice, který dnes nese železniční zastávka na trati 340, postavená v roce 1927, patřil původně koncové stanici místní dráhy z Brna do Líšně,…
Radlas (nákl)
Radlas (nákl)
Název nákladiště: Radlas Číslo nákladiště: Zkratka: Kilometrická poloha: ? Provoz…
Jehnice (žzast)
Jehnice (žzast)
Název zastávky: Jehnice Číslo stanice: Zkratka: Kilometrická poloha: Provozní ob…
Královo Pole (žst)
Královo Pole (žst)
Železniční stanice Königsfeld neboli Královo Pole, později přejmenovaná na Brno-Královo Pole a v současnosti existující jako pouze pozapomenutý staniční obvo…
Brno-Černovice odbočka (odbočka)
Brno-Černovice odbočka (odbočka)
Název odbočka: Brno-Černovice odbočka Číslo odbočka: 382150 Zkratka: BNO CO Kilometrická poloha: …
Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka (odbočka)
Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka (odbočka)
Název odbočky: Brno-Černovice zhlaví Táborská odbočka Číslo odbočky: 382259 Zkratka: BNO CT Kilomet…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka:
 
Citace: Kalina, J., Sloupová, K., Vérteši, M., Druhé Brno [online]. Jiří Kalina, 2014 [cit. 2018-05-23]
Dostupné z: http://druhebrno.smerem.cz/tema/Brn%C4%9Bnsk%C3%A1%20n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD.
 
Desktopová verze | Mobilní verze