Čerpací stanice Kamenný mlýn

Čerpací stanice Kamenný mlýn je již nekolik let opuštěná a chátrá rukou přihlouplých sprejerů. Objekt úpravny vody je nicméně stále udržován a budova je v dosahu ostrahy.
Čerpací stanice Kamenný mlýn je již nekolik let opuštěná a chátrá rukou přihlouplých sprejerů. Objekt úpravny vody je nicméně stále udržován a budova je v dosahu ostrahy.

Čerpací stanice surové vody z řeky Svratky do úpravny vody v brněnské čtvrti Pisárky byla vystavěna pravděpodobně v 60. letech 20. století. Budova stojí zřejmě na místě staršího zařízení pro odběr vody z řeky nad jezem u bývalého začátku Svrateckého náhonu. Čerpací stanice byla v provozu do roku 2013.

Článek je ve výstavbě a postupně dochází ke zpřesňování historických údajů, děkujeme za pochopení.

Historie

Areál úpravny vody v Pisárkách byl vystavěn již v letech 1869–1872, v době, kdy ani opakované modernizace původního středověkéhom vodovodu z Puhlíku s petrovským vodojemem nemohly zajistit dostatečné množství kvalitní vody pro rychle rostoucí město. Původní areál se nacházel jižně od čerpací stanice, na jejímž místě stál ještě na začátku 20. století mlýn hnaný vodou náhonu, později změněný na městský chudobinec neboli opatrovnu.

Ze zadní strany čerpací stanice se nachází bizarní vtokový a rozdělovací objekt bývalého Svrateckého náhonu, vybavený několika stavidly a systémem ovládacích řetězů a kol. Z hloubky temných a úzkých betonových šachet se ozývá bublání a zurčení vody, která nahání strach - na dno nedohlédneme.
Ze zadní strany čerpací stanice se nachází bizarní vtokový a rozdělovací objekt bývalého Svrateckého náhonu, vybavený několika stavidly a systémem ovládacích řetězů a kol. Z hloubky temných a úzkých betonových šachet se ozývá bublání a zurčení vody, která nahání strach - na dno nedohlédneme.
Po spuštění do jedné z šachet lze zahlédnout rychle proudící vodu mizící v černé rouře pod budovou. Tak vypadá dnes začátek Svrateckého náhonu - vydal by se tam dobrovolně jedině blázen.
Po spuštění do jedné z šachet lze zahlédnout rychle proudící vodu mizící v černé rouře pod budovou. Tak vypadá dnes začátek Svrateckého náhonu - vydal by se tam dobrovolně jedině blázen.

Ještě před koncem 19. století nicméně došlo při postupném zvětšování vodárenského areálu k využití celé plochy v severním cípu ostrova mezi řekou a náhonem a vodárenská zařízení dospěla až k jezu a původnímu mlýnu. Je pravděpodobné, že v té době vtékala voda do usazovacích nádrží z náhonu samospádem, nicméně později bylo zapotřebí její tlak zvýšit kvůli přibývajícímu množství filtrů a technologických procesů. V roce 1923 byla dána do provozu nová parní čerpací stanice, oproti současné budově nicméně posunutá směrem k jihu.

Přestože se svým stavebním stylem budova současné čerpací stanice hlásí k moderním budovám vodárny jižně od Pisárecké ulice, které byly ve funkcionalistickém stylu vybudovány v roce 1928, je její původ zřejmě podstatně mladší a odhadnout jej lze na období 60. až 70. let 20. století. To odpovídá rovněž potřebě zvýšit tlak vody v souvilsosti s přístavbou nové budovy homogenizace a agregace u usazovacích nádrží mezi roky 1986 a 1995.

Čerpací stanice byla stejně jako úpravna vody v provozu do roku 2001, kdy došlo k jejímu odstavení, v provozuschopném stavu byla pak udržována jako záložní zdroj do roku 2008 a vyřazena z provozu byla v roce 2013. Následně proběhla demontáž čerpadel a stanice osiřela.

Popis

Čerpací stanice je dvoupodlažní budova obdélníkového půdorysu na severním cípu někdejšího ostrova mezi řekou Svratkou a Svrateckým náhonem v Brně. V nadzemním podlaží se nacházel elektrický rozvaděč, drobné technologické místnosti a zejména hlavní sál s dvojicí vertikálních čerpadel, která zasahovala skrze otvory v podlaze do podzemního podlaží.

Podzemní podlaží ukrývalo ve dvou oddělených místnostech armatury (uzávěry) a trubní rozvod, kterým byla voda vedena do dalších technologických zařízení v úpravně. Část podzemního podlaží je cca o 2 m snížena oproti okolní podlaze, zřejmě z důvodu dosažení úrovně pod hladinou řeky nad Kamenomlýnským jezem (starší jez přestavěný pro potřeby vodárny v letech 1925–1926).

Od roku 2013 je čerpací stanice nevyužívaná a město Brno, které je jejím majitelem, zvažuje její odprodej soukromému vlastníku. Čerpací stanice není veřejně přístupná a vstup je možný pouze v soprovodu zaměstnance Brněnských vodovodů a kanalizací.

Nahlédněme raději do samotné čerpací stanice. Podle popisu se zde donedávna nacházela dvě vertikální čerpadla, sahající přes dvě poschodí.
Nahlédněme raději do samotné čerpací stanice. Podle popisu se zde donedávna nacházela dvě vertikální čerpadla, sahající přes dvě poschodí.
Váha to musela být pořádná - technici si na ni pořídili jeřáb popsaný ve dvou jazycích.
Váha to musela být pořádná - technici si na ni pořídili jeřáb popsaný ve dvou jazycích.
Pohled zvnitra čerpací stanice na konstrukci vtokového objektu a česlí před budovou.
Pohled zvnitra čerpací stanice na konstrukci vtokového objektu a česlí před budovou.
Ponuré opuštěné místo má negativní vliv na všechno živé. Tato sojka vletěla sklepním okénkem do budovy a potom tak dlouho narážela jako moucha hlavou do prosklené stěny, až padla vysílením na parapet. Tam ji čekala pomalá mumifikace, šťavnatému stromoví nadohled.
Ponuré opuštěné místo má negativní vliv na všechno živé. Tato sojka vletěla sklepním okénkem do budovy a potom tak dlouho narážela jako moucha hlavou do prosklené stěny, až padla vysílením na parapet. Tam ji čekala pomalá mumifikace, šťavnatému stromoví nadohled.
Ani dělníci to tu zřejmě neměli moc rádi a pokoušeli se prchnout. Zaměstnavatel jim proto musel dávat jednoznačné příkazy!
Ani dělníci to tu zřejmě neměli moc rádi a pokoušeli se prchnout. Zaměstnavatel jim proto musel dávat jednoznačné příkazy!
Celkový pohled na vyprázdněný sál horního patra čerpací stanice.
Celkový pohled na vyprázdněný sál horního patra čerpací stanice.
Rozvaděč se sedmi boxy obsahoval také frekvenční měniče pro elektrické pohony čerpadel. Kabelů, jističů, spínačů a odpojovačů, pojistek, měřících přístrojů a kontrolek tu kdysi muselo být hodně.
Rozvaděč se sedmi boxy obsahoval také frekvenční měniče pro elektrické pohony čerpadel. Kabelů, jističů, spínačů a odpojovačů, pojistek, měřících přístrojů a kontrolek tu kdysi muselo být hodně.
Zásobník pojistek. Kdyby se jimi dalo střílet, Clay Allison by byl s jejich počtem spokojen.
Zásobník pojistek. Kdyby se jimi dalo střílet, Clay Allison by byl s jejich počtem spokojen.
Pro jistotu.
Pro jistotu.
Aparát z doby, kdy byla v Brně telefonní čísla ještě osmimístná.
Aparát z doby, kdy byla v Brně telefonní čísla ještě osmimístná.
Po schodech lze sestoupit do prvního podzemního podlaží.
Po schodech lze sestoupit do prvního podzemního podlaží.
Tady se zřejmě nacházely těžké armatury čerpadel, které místnost plnily rachotem. Dnes je tu naprosté ticho, přerušované jen kapáním vody z netěsného kohoutku.
Tady se zřejmě nacházely těžké armatury čerpadel, které místnost plnily rachotem. Dnes je tu naprosté ticho, přerušované jen kapáním vody z netěsného kohoutku.
Celkový pohled na podzemní prostory čerpací stanice Kamenný mlýn. Vpravo kruhový otvor, kterým potrubí vcházelo do dalších podzemních prostor.
Celkový pohled na podzemní prostory čerpací stanice Kamenný mlýn. Vpravo kruhový otvor, kterým potrubí vcházelo do dalších podzemních prostor.
Nejnižší prostory jsou zaplněné zelenkavou vodou. Její nehybná hladina kontrastuje s tiše se valící masou vody za zdí.
Nejnižší prostory jsou zaplněné zelenkavou vodou. Její nehybná hladina kontrastuje s tiše se valící masou vody za zdí.
Protože už stanice pár let nečerpá, ocitly se některé její části hluboko pod vodou.
Protože už stanice pár let nečerpá, ocitly se některé její části hluboko pod vodou.
Rezivým potrubím lze z místnosti s čerpadly prolézt do jiné podzemní prostory, odkud se rozbíhá potrubí do dalších částí pisárecké úpravny vody.
Rezivým potrubím lze z místnosti s čerpadly prolézt do jiné podzemní prostory, odkud se rozbíhá potrubí do dalších částí pisárecké úpravny vody.
Vlevo na fotografii je vidět nevelký vstup do potrubí vedoucího k homogenizační a agregační budově, kterým lze prolézt pod zemí skrz celý areál.
Vlevo na fotografii je vidět nevelký vstup do potrubí vedoucího k homogenizační a agregační budově, kterým lze prolézt pod zemí skrz celý areál.
Možná ten, kdo proleze potrubím až nakonec, objeví samotný Generální úřad pro tmu.
Možná ten, kdo proleze potrubím až nakonec, objeví samotný Generální úřad pro tmu.
Je ovšem nutno překonat poněkud nekomfortní úseky s puchýři rzi na stěnách potrubí a podivnou, modře opaleskující kapalinu na jeho dně.
Je ovšem nutno překonat poněkud nekomfortní úseky s puchýři rzi na stěnách potrubí a podivnou, modře opaleskující kapalinu na jeho dně.
A pokud v bludišti potrubí, které si nezadá s legendárním spoříčem z Windows 3.11, špatně odbočíte, dojdete stejně jen ke zrezivělému mřížoví, jež vás nepustí dál.
A pokud v bludišti potrubí, které si nezadá s legendárním spoříčem z Windows 3.11, špatně odbočíte, dojdete stejně jen ke zrezivělému mřížoví, jež vás nepustí dál.

Zdroje

  1. Brněnské vodovody a kanalizace, a. s.: ÚV Pisárky. Dostupné z http://www.bvk.cz/o-spolecnosti/zasobovani-pitnou-vodou/uv-pisarky/.
  2. Dodatek č. 300 ke smlouvě č. 64 94 2 005 „o provozování veřejných vodovodů a kanalizací a o poskytováni služeb souvisejících s pronajatým majetkem„ uzavřené mezi městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, akciovou společností dne 6. 6. 1994.
 
Článek ze dne 13. 7. 2017 byl naposledy upraven dne 15. 8. 2017 a zobrazen celkem 1324×, naposledy dne 21. 11. 2017 v 23:32.
 
   

Články související s tématem

Zpět | Nahoru

Úpravna vody Pisárky
Úpravna vody Pisárky
Úpravna vody v Pisárkách je areál vodárenských zařízení na levém břehu řeky Svratky v brněnské čtvrti Pisárky. Původní úpravna byla vybudována v letech…
Svratecký náhon
Svratecký náhon
Popis Názvem Svratecký náhon bývá označováno vodní dílo - umělý tok odbočující z řeky Svratky v dnešních brněnských Pisárkách nad (v roce 2014 již nevyuží…
Čerpací stanice Kamenný mlýn
Svratka (řeka)
Svratka Délka:174 km Pramen:vlastní pramen pod Žákovou horou Ústí:řeka Jihlava v deltě prostřední Novomlýnské nádrže Pomoří:Černé …
Druhé Brno
Druhé Brno
Loader.load() Motto „Pod Brnem, které znám, je ještě jiné, větší, trochu špinavé, trochu popraskané, trochu zaprášenější“ Zpíval by určitě Kittc…

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka: